Přístrojové vybavení

Naše pracoviště je vybaveno nejmodernějším stomatologickým vybavením, které je v současné době k dispozici. Jsme tak schopni dosáhnout nekompromisní kvality ošetření předvídatelných a kvalitních výsledků.

Operační mikroskop LEICA M320

Operační mikroskop umožňuje mnohonásobné zvětšení zubních struktur, které jsou lidským okem špatně viditelné a tím pádem velmi obtížně ošetřitelné. Zubní lékař může pracovat až při 40 násobném zvětšení. Mikroskop také dokonale osvětlí a zpřehlednění ošetřované tkáně na zubu, usnadňuje práci a výrazně zlepšuje výsledky ošetření. Pod operačním mikroskopem jdou rozeznat i sebemenší kazy a spáry u nedokonale zhotovených výplní, korunek, praskliny zubů, které při vyšetření okem nemá ošetřující možnost zpozorovat. Pod mikroskopem jsme schopni odstranit všechnu poškozenou tkáň a do detailů vymodelovat estetické a funkční bílé výplně. Zásadní význam má operační mikroskop při ošetření kořenových kanálků.

Sirona Cerec 3D

Náše nejnovější zařízení v ordinaci - CEREC 3D, které dokáže vyrobit "nový zub" při jedné návštěvě. CEramic REConstruction je  nejmodernější počítačový systém, pomocí kterého virtuálně navrhneme a vymodelujeme celokeramické zubní plomby, korunky, fasety a můstky.

Lékař poškozený zub vypreparuje a odstraní tkáně poškozené kazem. Následně zub a jeho okolí naskenuje speciálním scannerem přímo v ústech pacienta a výsledná data přenese do počítače. Software Inlab 3D potom navrhne optimální rekonstrukci, kterou lékař může podle svých představ dále upravovat. Z keramického bločku diamantové vrtáky během několika minut vyrobí dokonale propracovanou náhradu. Naši klienti budou ošetření během jedné návštěvy v ordinaci, tedy na rozdíl od klasického postupu s otiskem není nutná druhá nebo třetí návštěva, další aplikace anestezie (injekce) ani provizorní výplň nebo korunka. Hlavními výhodami keramické náhrady CEREC oproti klasické bílé výplni je vysoká odolnost materiálu, žádné smrštění, perfektní estetika, dokonalé kontakty se sousedními zuby a krátký pracovní čas v ústech. Keramické výplně se hodí především k ošetření větších defektů zubů, hlavně na zadních zubech, které jsou často ošetřeny velkými amalgamovými výplněmi.

LASER SIRONA

Ve srovnání s konvenční stomatologickou chirurgií nabízí léčba přístrojem SIROLaser Advance následující výhody: Je méně invazivní, způsobuje minimum destrukce buněk, méně krvácení, lepší koagulaci a zanedbatelný postoperační otok a rychlejší pooperační hojení.

Implantcenter - SATELECPEESO

Přístroj kterého princip činnosti je založen na piezochirurgii. Piezochirurgie je nová zavedená metoda, která otevírá nové možnosti zejména v oblasti implantologie a kostní chirurgie. Speciálně vyvinuté tvrdokovové nástroje jsou ultrazvukem rozkmitány a umožňují extrémně šetrnou a atraumatickou práci s kostí.

Velkou výhodou piezochirurgie oproti konvenčním nástrojům, jako je vrtání a řezání kosti, je její selektivita. To znamená že kost je bez námahy preparována, měkké tkáně (např.: nervy, cévy nebo sliznice) zůstavají naopak nepoškozené, dokonce i když dojde k přímému kontaktu s ultrazvukovou koncovkou. Další výhodou je, že při piezochirurgii téměř není přítomné krvácení, kost není traumatizována a hojení je tím pádem mnohem lepší.

Tuto metodu používáme především u všech zákroků,
u kterých je riziko poškození nervů nebo cév.

Apexlokátor Raypex 6

Přístroj poslední generace pro měření délky kořenových kanálků. Délku kořenového kanálku lze změřit s přesností na desetiny milimetru, což je nezbytné pro dokonalé endodontické ošetření. Díky této moderní technologii není nutné pacienta zatěžovat mnohonásobnými RTG vyšetřeními.

Endomotor VDW.SILVER RECIPROC® + RECIPROC® System Kit

Endomotor se systémem RECIPROC, Mtwo, FlexMaster, K3, WaveOne, ProTaper, Gates. Speciálně vyvinutý systém pro ošetření kořenových kanálků. Ošetření koreňového kanálku pouze jediným nástrojem. Ošetření s menším počtem pracovních kroků je úsporné a efektivní i pro silně zakřivené a úzke kanálky.Nástroje jsou vyrobené z "M-Wire Nikl-Titanu" (lepší pružnost a vyšší odolnost proti cyklické únavě).

Obturační systém Elements free

Tento přístroj je určen pro zaplnění již opracovaného kořenového kanálku zubu metodou tzv. termokondenzace gutaperči. Princip této metody je založen na vlastnostech gutaperči (syntetický kaučuk), která se teplem stává tekutou. To zajistí kvalitnější vyplnění kořenového kanálku i v místech, která se standardními metodami dají zaplnit jen velmi obtížně, navíc teplota výplňového materiálu zajišťuje určitou dezinfekci.

Air-Flow Handy 2 (EMS)

Přístroj pro profesionální čištění plaku a pigmentací. Přístrojem obnovíme původní barvu a lesk zubu. Čištění je prováděno jemným práškem hydrogenuhličitanu sodného neseným vodním sprejem. Toto ošetření působí příznivě i na zdraví parodontu.

Newtron

Hladké a virtuálně bezbolestné vibrace umožňují pacientovi pohodlí během zákroků v profylaxi, endodoncii a nechirurgické parodontologii. Princip Newtron: modulovaná ultrazvuková amplituda zajišťuje kontrolované a bezbolestné ošetření.

Ultrazvuk zvyšuje účinek na výplachový roztok, tím že ho aktivuje (proud roztoku a kavitace bublin) a pomáhá vyplachovat těžko dostupná místa konvenčními metodami.

Tímto způsobem můžeme ošetřovat bez výraznějšího umrtvení i hlubší parodontologické choboty, jinak ošetřitelné pouze chirurgicky.

RTG přístroj Kodak 2200

Vysokofrekvenční RTG přístroj Kodak 2200 umožňuje pořídit perfektní snímek s rozlišením úrovní stupnice šedé. Minimální zátěž pacienta. Radiační zatížení je minimalizováno na nejnižší možnou míru.

DIGORA a Radioviziografie Kodak RVG 5100

Nejmodernější digitální radiologický systém s velmi vysokým rozlišením snímky jsou zobrazeny na LCD monitoru do dvou sekund. Okamžitá kontrola.

CS 8100 3D

Nový systém 3D zobrazení! Přístroj oceněn prestižní cenou Red Dot Design Award za rok 2013, pokrývá většinu běžných diagnostických potřeb. Modul 2D poskytuje tradiční panoramatické zobrazení, pro složitější požadavky, jako jsou endodontická vyšetření, plánování implantátů, ústní chirurgie, je zde modul 3D. Oba zobrazovací moduly přinášejí přesné zobrazení s vysokým rozlišením, které potřebujete pro náročné léčebné postupy.