Náš tým

Lékaři

lékař stomatolog Taťána Drahanová

 • Vedoucí lékařka centra
 • Držitelka osvědčení PZL - parodontolog
 • Držitelka osvědčení PZL
 • členka české endodontické společnosti
 • členka české stomatologické komory
 • Držitelka osvědčení ve STOMATOCHIRURGII
   

Absolvované vzdělávací akce:

2020

 • Astra tech implant system - multi indicative course (Prof. Dr. Christian Mertens)
   

2019

 • Odborný seminář IMPLANTOLOGIE 2019 LASAK
 • 11. výroční kongres České endodontické společnosti
 • Kurz KPR a řešení neodkladných stavů v zubní praxi (ČSK)

2018

 • Klinická stáž z parodontologie
 • Management léčby onemocnění orálních sliznic (Doc. MUDr. Eva Kovaľova, PhD)
 • 10. výroční kongres České endodontické společnosti
 • Parodontologické dny v Dolní Moravě
 • Seminář Implantologie LASAK
 • stáž v dentoalveolární chirurgii
   

2017

 • 9. kongres České endodontické společnosti
 • Praktická stáž v parodontologii
 • Praktický kurz Implantologie II (kostní augmentační techniky) - (MUDr. Tomeček)
 • Congress implantologie 2017(Lasak)
 • Praktický kurz Plastické chirurgie parodontu (MUDr. Streblov)
 • Workshop české endodontické společnosti
   

2016

 • Nácvik technik Sinus Lift - praktický kurz na prasečích čelistech
 • Augmentace a tkáňové štěpy
 • PRP a její využití (doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.)
 • ČSK Chirurgie - téma č. 8
 • ČSK Chirurgie - téma č. 10
 • ČSK Chirurgie - téma č. 7 - dentální implantologie nejen pro chirurgy
 • ČSK Chirurgie - téma č. 9 (onemocnění TMK)
 • ČSK Chirurgie - téma č. 2 + 6
 • ČSK Chirurgie - téma č. 5
 • ČSK Chirurgie - téma č. 3
 • ČSK Kurz KPR a řešení neodkladných stavů v zubní praxi
 • ČSK Chirurgie - téma č. 1 + 4
 • Moderní augmentační postupy v parodontologii a implantologii (Dr. DDS, MSC, PhD Minas Leventis)
 • Praktická stáž v parodontologii
 • Klinická stáž z parodontologie
   

2015

 • Zásuvné spoje a hybridní náhrady
 • Kombinované práce – zhotovení CAD/cam (Schütz Zahn technik GmbH)
 • ČSK Parodontologie - téma č. 9
 • Praktický kurz - parodontální chirurgie na prasečích čelistech
 • ČSK Parodontologie - téma č. 8
 • ČSK Parodontologie - téma č. 4
 • ČSK Parodontologie - téma č. 3
 • Ústecké stomatologické dny
 • ČSK Parodontologie - téma č. 6
 • ČSK Parodontologie - téma č. 1 + 2
 • ČSK Parodontologie - téma č. 7
 • ČSK Parodontologie - téma č. 5
 • stáž v dentoalveolární chirurgii
   

2014

 • ČSK Chirurgie - téma č. 10
 • 6. Výroční Kongres České Endodontické Společnosti
 • Základy práce s kofferdamem
 • stáž v dentoalveolární chirurgii
   

2013

 • ČSK Neodkladná péče I.
   

2012

 • Moderní trendy ve stomatologii
   

2011

 • CEREC Biogeneric
 • Ústecké stomatologické dny
   

2010

 • Odborný seminář s plenární schůzí
 • Výkonný diodový laser - praktický kurz
 • Využití erbiového laseru ve stomatologické praxi (MUDr. Z. Šroll)
   

2008

 • Protetické postupy s implantáty
 • Estetika v praxi
 • ČSK Chirurgie - téma č. 2 + 6
 • ČSK Novinky v kardiopulmonální resiscitaci. Náhlé příhody ve stomatologické praxi
 • Dentální implantáty v praxi II. (chirurgická fáze ošetření)
 • JPS WorkShop - Estetika v dentální implantologii
 • Dentální implantologie nejen pro chirurgy
 • Estetické kořenové nástavby, 3D plnění kořenového kanálku.
 • Výukové a praktické kurzy dentální implantologie
 • ČSK Chirurgie - téma č. 1 + 8
   

2007

 • Dentální implantáty v praxi I. (chirurgická fáze ošetření)
 • Endodoncie – současné trendy
 • ČSK Chirurgie - téma č. 4 + 5
 • ČSK Chirurgie - téma č. 9
 • Praktický kurs zavádění implantátů a miniimplantátů
 • Praktický kurs estetické kořenové nástavby, 3D plnění kořenového kanálku.
 • ČSK Chirurgie - téma č. 3
 • ČSK Snímatelná protetika + materiály pro snímatelnou protetiku
   

2006

 • ČSK Výplně v záchovné stomatologii - ošetření postranního Úseku chrupu včetně postendodoncie
 • ČSK Chirurgie v ambulantní praxi - vybrané kapitoly I.
 • ČSK Komplexní vyšetření pacienta a stanovení léčebného plánu
 • Jarní stomatologické fórum
 • ČSK Výplně v záchovné stomatologii - ošetření frontálního Úseku chrupu včetně estetiky
 • ČSK Hygiena ve stomatologické praxi
   

2005

 • Estetická rekonstrukce zubů pro III. tisíciletí
 • Endodoncie – současné trendy
 • PRAŽSKé DENTáLNí DNY 2005
 • ČSK Hygienické předpisy ve stomatologické praxi
 • ČSK Chirurgie v ambulantní praxi pro PZL - vybrané kapitoly II.
 • ČSK Komunikace s pacientem a etika
   

2004

 • ČSK Prevence parodontopatií a základy parodontologie
 • ČSK Fixní protetika, materiály pro fixní protetiku
 • ČSK Amalgám + skloionomerní cementy v záchovné stomatologii
 • ČSK Ošetření dítěte dle věku a prevence v dětském věku
 • ČSK Podnikatelské minimum - management v privátní praxi
 • ČSK Vstupní kurs pro lékaře absolventy

MDDr. Martin Moravčík

 • Lékař centra
 • člen české endodontické společnosti
 • člen české stomatologické komory
 • držitel k osvědčení PZL
 • Absolvent postgraduálního vzdělávacího programu v endodoncii „ I love endo“
 • v přípravě k osvědčení PZL-parodontolog
   

Absolvované vzdělávací akce:

2020

 • Astra tech implant system - multi indicative course (Prof. Dr. Christian Mertens)
 • Kouzlo fixní protetiky I (MUDr. Radek Mounajjed, Ph. D., D.D.S.)
 • Kouzlo fixníprotetiky II (MUDr. Radek Mounajjed, Ph. D., D.D.S.)
 • Hybridní a totální protézy (MUDr. Jiří Nožička)
   

2019

 • 11. výroční kongres České endodontické společnosti
 • Od ztráty zubu ke korunce (MUDr. Tomáš Hudler)
 • Parodontologie 3+4 (ČSK)
 • Umění celkových protéz (MUDr. Jiří Zvolánek)
 • Parodontologie 8 (ČSK)
 • Parodontologie 5 (ČSK)
   

2018

 • Klinický management ferrule (MUDr. Ladislav Gregor, Dr.Med.Dent.)
 • 10. výroční kongres České endodontické společnosti
 • Stáž mikrochirurgické endodoncie pro pokročilé (MUDr. Jiří Škrdlant)
 • Propedeutika postendodontického ošetření (MUDr. Ladislav Gregor, Dr.Med.Dent.)
 • Parodontologie 1+ 2 (ČSK)
 • Ultrazvuková preprace, aktivovaná irigace a dekontaminace, finalizace preparace kořenových kanálků(MUDr. Jiří Škrdlant)
 • Obturace endodontického systému - materiály a techniky(MUDr. Jiří Škrdlant)
 • Postendodontické ošetření - miniinvazivní přístup s využitím adhesivních systémů(MUDr. Jiří Škrdlant)
 • Postendodntické protetické ošetření - konvenční a adhesivní protokoly(MUDr. Jiří Škrdlant)
   

2017

 • Newest development in surgical and nonsurgical endodontics( Arnaldo Castellucci, MD, DDS)
 • 9. kongres České endodontické společnosti
 • Anatomie a morfologie zubů ve vztahu k endodontickému ošetření( MUDr. Jiří Škrdlant)
 • Diagnostika, indikace, terapeutická rozvaha, preendodontické ošetření, řešení akutních stavů v endodoncii( MUDr. Jiří Škrdlant)
 • Přístupová kavita, explorace, glydepath a základní preparace kořenových kanálku, určení pracovní délky(MUDr. Jiří Škrdlant)
 • Workshop České endodontické společnosti
 • Efektivnií preparace kořenových kanálků, výplachové protokoly(MUDr. Jiří Škrdlant)
 • ČSK Právní a ekonomické aspekty vedení soukromé zubní praxe
 • Congress implantologie 2017(Lasak)
 • Implantologie I (MUDr. Jan Streblov)
 • ČSK Přehled orofaciální patologie v dětském věku. Vývojové a získané anomálie zubních tkání
 • ČSK Hygienické předpisy ve stomatologické praxi
 • Implantologie II (kostní augmentační techniky) (MUDr. Martin Tomeček)
 • ČSK Zobrazovací metody a radiologická hygiena
 • Praktický kurz Preparace, otiskování a cementace ve fixní protetice (MUDr. Jiří Zvolánek)
 • Workshop české endodontické společnosti
 • ČSK Komunikace s pacientem a etika
   

2016

 • Stáž v mikrochirurgické endodoncii (MUDr. Jiří škrdlant)
 • Praktický kurz sinus lift
 • Italian endo show (Dr. Gianluca Plotino D.D.S., Ph.D, Dr. Nicola M. Grande D.D.S, Ph.D)
 • Fixní protetika I (MUDr. Radek Mounajjed, Ph.D., D.D.S)
 • PRP a její využití (doc. MUDr. Roman šmucler, CSc.)
 • Kompozit ve frontálním Úseku chrupu (MUDr. Daniel Svoboda)
 • Přímé fotokompozitní výplně v distálním Úseku chrupu (MUDr. Daniel Svoboda)
 • Adhesivní propedeutika (MUDr. Ladislav Gregor)
 • Moderní augmentační postupy v parodontologii a implantologii (Dr. DDS, MSC, PhD Minas Leventis)
 • Workshop ergonomie
 • ČSK Ošetření rizikového pacienta, fokální infekce, základy farmakologie v praxi zubního lékaře
 • ČSK Snímatelná protetika + materiály pro snímatelnou protetiku
 • ČSK Chirurgie v praxi zubního lékaře
 • ČSK Fixní protetika + materiály pro fixní protetiku
 • ČSK Prevence parodontopatií a základy parodontologie
 • ČSK Výplně v záchovné stomatologii – ošetření frontálního Úseku chrupu včetně estetiky
 • ČSK Endodoncie, včetně postendodontického ošetření
   

2015

 • ČSK Výplně v záchovné stomatologii – ošetření postranního Úseku včetně postendodoncie
 • Nové trendy v endodoncii, jednonástrojová endodoncie, newtron technologie v endodoncii, endo ošetření od A do Z
 • ČSK Komplexní vyšetření pacienta a stanovení léčebného plánu
 • ČSK Náhlé příhody a kardiopulmonální resuscitace v praxi zubního lékaře
 • ČSK Prevence zubního kazu v dočasné a smíšené dentici. Ošetření dočasné dentice
 • Základy fotografické dokumentace ve stomatologické ordinaci a práce s lupovými brýlemi
   

2014

 • Dental summit Prague
 • Praktický kurz kofferdamové techniky
 • Základní kurz dentální implantologie – chirurgie s live operací
 • Ultimátní bělení zubů (MUDr. Jiří Zvolánek)

lékař stomatolog Alina Korsa

 • lékařka centra
 • v přípravě k osvědčení PZL
 • členka české stomatologické komory

 

Dentální hygienistka

 • Romana Kejřová DiS.

Sestry

 • Michaela Jandová
 • Daniela Vítová