Služby

Poskytujeme komplexní služby zubní péče ve všech oborech stomatologie včetně implantologie a mikroskopické endodoncie a reendodoncie.

Naši lékaři se pravidelně vzdělávají u tuzemských i zahraničních lektorů a poskytují péči podle nejmodernějších postupů a na nejvyšší možné úrovni.

Jsme vybaveni nejmodernějším vybavením včetně operačního mikroskopu.

Preventivní péče včetně dentální hygieny

Dentální hygiena

Návštěvy dentální hygieny jsou důležitou součástí preventivní péče. Dentální hygienistka provádí léčebnou a kontrolní hygienickou instruktáž (instruktáž šetrných, ale účinných technik čištění zubů), odstranění zubního kamene a mikrobiálního povlaku, bělení zubů, air-flow (pískování zubů k odstranění pigmentací), fluoridaci, ošetřuje citlivé zubní krčky, aplikuje šperky. Podílí se na léčbě zánětu dásní a onemocnění parodontu (parodontózy). Pravidelné návštěvy dentální hygieny jsou podmínkou našeho záručního programu.

Preventivní prohlídky

Na preventivní péči je na našem pracovišti kladen vysoký důraz. Díky včasným preventivním prohlídkám jsme schopni objevit případné problémy včas, než začnou působit obtíže. Případná léčba je rychlejší, jednoduší a výrazně méně finančně náročná. V rámci preventivní prohlídky bude provedeno detailní vyšetření celé dutiny ústní, revize stávajících výplní a protetických prací. V pravidelných intervalech zhotovujeme rentgenové snímky, které pomohou odhalit i klinickému vyšetření skryté problémy. Pravidelné preventivní prohlídky jsou podmínkou našeho záručního programu.

Záchovná stomatologie

Jejím cílem je zachování zubu poškozeného kazem, úrazem či zánětem. Jedná se hlavně o pečetění fisur, preventivní výplně, výplně a endodontické ošetření zubů (ošetření kořenových kanálků). Veškeré ošetření je prováděno v lokální anestezii a je zcela bezbolestné.

Pečetění fisur a preventivní výplně

Pečetění fisur je preventivní metoda ke snížení rizika zubního kazu. Provádí se časně po prořezání zubu, s hlubokým systémem fisur (rýh) na povrchu zubu, do dutiny ústní kdy ještě není zubní sklovina dostatečně mineralizovaná a je více náchylná k zubnímu kazu. Ošetřují se hlavně první a druhé stálé stoličky, v indikovaných případech je možné pečetit i dočasné zuby. Pečetění není možné provést u nespolupracujících pacientů, pacientů s nedostatečnou hygienou a u vysoké kazivosti chrupu. Výkon nenahradí pečlivou domácí hygienu dutiny ústní!

Postup zhotovení: Povrch zubu se na výkon připraví odstraněním plaku a povrchových nečistot rotačním kartáčkem a abrazivní pastou. Poté se povrch skloviny naleptá kyselinou fosforečnou, důkladně opláchne a osuší. Následuje aplikace pečetidla a jeho vytvrzení polymerační lampou (intenzivním modrým světlem). Následuje artikulace výplně, aby nepřekážela.

Preventivní výplní se ošetřují počínající zubní kazy, které zasahují zubní tkáně jen minimálně. Zjednodušeně řečeno jde o minimální fotokompozitní (bílou) výplň často doplněnou zapečetěním systému fisur zubu.

Výplně amalgámové

Jedná se o výplň zhotovenou ze slitiny rtuti se stříbrem, mědí a cínem. Jde o nejstarší a nejdéle prozkoumaný výplňový materiál s dobrými mechanickými vlastnostmi a nenáročným pracovním postupem. Materiál má ale řadu nevýhod a proto je jeho požití například v severských státech od roku 2008 zakázáno. Jeho součástí je rtuť a její uvolňování a působení na zdraví člověka je předmětem mnoha diskusí. Další nevýhodou je nulová vazba na tkáně zubu a tím nutná speciální úprava tvaru kavity (díry po kazu), která často vede k devastaci zbylých zubních tkání jen proto, aby výplň nevypadla. Dalším problémem je tzv. tok, amalgám ani po ztuhnutí není tvarově stálý a při jeho zatížení kousáním dochází k tvarovým změnám, které často negativně působí na okolní tkáně zubu a mohou skončit jeho prasknutím. Další nevýhodou jsou poměrné přísné požadavky na zbylé tkáně, tak aby nebyl zub ohrožen rizikem jeho rozlomení a aby zároveň výplň v zubu držela, proto nastává celá řada situací, kdy tento materiál není možné použít a je potřeba volit jinou alternativu.

Amalgám se vyskytuje ve dvou variantách.

Nedózovaný (ručně míchaný), jedná se o zastaralý postup přípravy směšováním tekuté rtuti a kovových pilin, kdy vzniká nekvalitní výplňový materiál s vyšším obsahem rtuti a špatnými mechanickými a chemickými vlastnostmi. Tento způsob přípravy a vzniklý výplňový materiál je v současné době považován za nevyhovující a zastaralý. Navíc během přípravy dochází k uvolňování toxických sloučenin rtuti, které mohou poškodit zdraví pacienta i lékaře.

Dózovaný (kapsovaný) je připravován v třepačce z kapsle, tím odpadá nutnost manipulace se rtutí. Zde je optimální poměr rtuti a prášku stanoven výrobcem kapse. Vzniká tak materiál s menším obsahem rtuti, dobrými mechanickými a chemickými vlastnostmi a výbornou leštitelností. Tento moderní postup vedoucí ke kvalitnímu výplňovému materiálu není hrazen zdravotní pojišťovnou.

Postup zhotovení: Celé ošetření je provedeno po aplikaci lokální anestezie, tím je zaručena bezbolestnost výkonu. Následuje odstranění staré nevyhovující výplně, pokud je přítomna a pečlivé odstranění veškerých infikovaných tkání zubu. Pro maximální kvalitu výkonu používáme zvětšovací pomůcky, jako jsou lupové brýle nebo operační mikroskop a látky schopné barvit infikovanou tkáň zubu, tzv. caries detektor. Použití těchto pomůcek není hrazeno zdravotní pojišťovnou. Dalším krokem je úprava tvaru kavity tak, aby materiál ze zubu nevypadl. Amalgám se do zubu nanese a dotlačí cpátkem, poté je jeho povrch upraven speciálními ořezávači. Výplň je nutné za minimálně 24h vyleštit. Amalgám není po zhotovení úplně ztuhlý a výplň nesmí být minimálně 2hodiny zatížena žvýkáním.

Výplně fotokompozitní

Jedná se o výplň zhotovenou ze světlem tuhnoucí pryskyřice. Díky nejmodernějším materiálům a unikátním technologickým postupům jsme schopni ji zhotovit prakticky na každý zub v dutině ústní. V naší ordinaci používáme materiál Enamel plus HRI, který patří k nejlepším na trhu jak z hlediska estetiky, tak mechanických vlastností. Již dávno neplatí, že bílé výplně jsou určeny pouze pro přední zuby a v zadním úseku chrupu (stoličky) je nelze použít. V současné době, za vhodných podmínek, jsme schopni ošetřit výplní i značně destruované zuby, které bylo v minulosti nutné obrousit na korunku. Moderní postupy nám umožňují při zhotovení těchto výplní maximálně šetřit zubní tkáně a odstranit jen nezbytné minimum.

Postup zhotovení: Celé ošetření je provedeno po aplikaci lokální anestezie, tím je zaručena bezbolestnost výkonu. Pro zhotovení přesné a esteticky vyhovující výplně je nutné striktně dodržet technologický postup, který je složitý. Zub je nutné izolovat od dutiny ústní pomocí koferdamu (gumové blány), tím je zajištěno pohodlí pacienta, jelikož nestékají tekutiny a preparační drť do krku. Dále izolace zajistí, aby v průběhu ošetření nedošlo k průniku bakterií a vlhkosti do ošetřovaného prostoru. Následuje odstranění staré nevyhovující výplně, pokud je přítomna a pečlivé odstranění veškerých infikovaných tkání zubu. Pro maximální kvalitu výkonu používáme zvětšovací pomůcky, jako jsou lupové brýle nebo operační mikroskop a látky schopné barvit infikovanou tkáň zubu, tzv. caries detektor. Po odstranění poškozené tkáně je povrch zubu naleptán 37% kyselinou fosforečnou, opláchnut, osušen a následuje aplikace adhezivního systému (lepidla pro výplň). Ten se osvítí polymerační lampou (intenzivním modrým světlem) a zub je připraven pro aplikaci vlastního výplňového materiálu. Výplň se zhotovuje postupně, materiál v tekuté nebo polotuhé formě je po malých částech nanášen na povrch připraveného zubu a každá vrstva důkladně vytvrzena polymerační lampou. Postupné vrstvení je nezbytné pro mechanické i estetické vlastnosti výplně. Na závěr je povrch výplně upraven pomocí vrtáčků, brousků nebo fréz a vyleštěn. Po výkonu je již povrch výplně vytvrzen a je možné výplň zatížit kousáním. Celý postup je složitý a vysoce náchylný na chyby, a proto je obvyklá doba zhotovení jedné výplně 45 až 90 minut. Tento moderní výplňový materiál a pracovní postup není hrazen zdravotní pojišťovnou

Výplně z ostatních materiálů

V indikovaných případech jsme schopni zhotovit výplně jiných materiálů, jako jsou skloionomerní cementy v různých modifikacích.

Mikroskopická endodoncie a reendodoncie
(ošetření kořenových kanálků)

Jedná se o ošetření kořenového systému a dřeňové dutiny zubu. Provádí se při nevratných onemocněních zubní dřeně (pulpy, nervu) a zánětech v okolí hrotu zubu (periodoncia). Mezi nejčastější indikace reendodoncie patří: Zánětlivý proces v okolí kořene zubu, nezaplnění všech kořenových kanálků a tím ponechání infikovaného obsahu uvnitř zubu, nedoplnění všech kořenových kanálků s ponechaným infekčním obsahem, nedostatečná homogenita kořenové výplně, netěsnost kořenové výplně, infikovaní kořenové výplně (pokud byla vystavena dlouhodobě prostředí dutiny ústní). Cílem endodontického ošetření je odstranit postiženou tkáň zubní dřeně a nahradit jí vhodnou kořenovou výplní. U reendodontického ošetření jde o opakované endodontické ošetření zubu, které spočívá v odstranění stávající kořenové výplně, mechanické přípravě kořenového systému zubu, jeho chemické dezinfekci a zhotovení nové kořenové výplně.

Postup zhotovení: Výkon je proveden v místní anestezii, tzn. po aplikaci anestetika do místa operace nebo do okolí nervu, který danou oblast inervuje. Tím je zajištěna bezbolestnost výkonu. Pro provedení výkonu je nutné zub připravit. Příprava spočívá v odstranění nevyhovujících výplní a odstranění veškerých kazivých hmot. Často je nutné zhotovit preendodontickou dostavbu (dostavení všech stěn zubu pomocí fotokompozitního materiálu), která zajistí bezproblémovou aplikaci kofferdamu (gumová blána izolující zub od dutiny ústní) a dostatečnou dezinfekci kořenových kanálků. Pokud je zub ošetřen korunkou nebo je pilířem můstku je možné v určitých případech provést ošetření bez nutnosti jejich sejmutí. Pokud by bránily provedení výkonu, je nutné je sejmout. Je-li zub ošetřen kořenovou inlejí (čepem) nebo frc (vlákny vyztužený kompozit) čepem je nutné je odstranit, protože blokují přístup do systému kořenových kanálků. Odstranění probíhá pomocí ultrazvukových koncovek nebo tvrdokovových vrtáčků. Kořenový systém zubu je často složitý a průměr kanálků velmi malý (i méně než 0,15mm), proto je nezbytné užití zvětšovací techniky jako lupových brýlí nebo operačního mikroskopu. Reendodontické ošetření provádíme výhradně za použití operačního mikroskopu. Tím jsme schopni zajistit maximální možnou kvalitu ošetření a jeho vysokou úspěšnost, která přesahuje 90 %. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se jedná o výkon časově náročný obvyklá doba výkonu je 1-2 hodiny u endodontického ošetření a 2-3h u reendodoncie. Ve většině případů je ošetření provedeno v jedné návštěvě, aby byla zaručena vysoká úspěšnost výkonu. Podle potřeby je před výkonem, během něj i po něm, provedeno rentgenové vyšetření. Provedením výkonu je často zub oslaben a pro minimalizaci rozlomení zubu je nutné jej opatřit protetickou prací kryjící hrbolky zubu (korunka, overlay)

Tento moderní pracovní postup a použití nezbytných technologií není hrazen zdravotní pojišťovnou.

Parodontologie

Parodontologie je obor stomatologie zabývající se léčbou nemocí závěsného aparátu zubu (tkáně držící zuby v kosti). Nejmírnější formou onemocnění je gingivitida (zánět dásní), který nebolí, neobtěžuje a projevuje se pouze občasným krvácením z dásní například při čištění zubů nebo při jídle. Neléčený zánět dásní vede k postupnému a nenápadnému rozvoji parodontitidy (parodontózy), onemocnění, kterým trpí přes 60% populace. Ani toto onemocnění zpočátku neobtěžuje a projeví se až v pokročilém stádiu, kdy se objeví zápach z úst, odhalování kořenů zubů a jejich zvýšená pohyblivost, zde je již léčba velmi obtížná. Proto jsou nezbytné pravidelné preventivní prohlídky k zachycení počátečních stádií nemoci. Parodontitida v  neléčené formě vede k předčasné ztrátě zubů! Našim pacientům jsme schopni poskytnout moderní metodu léčby gingivitidy i parodontitidy včetně parodontální chirurgie a augmentace (doplnění) ztracené tkáně.

Protetická stomatologie

Protetická stomatologie se věnuje náhradě ztracených částí zubů, zubů i chrupu jako celku. Jsme schopni nabídnout širokou škálu řešení a společně vybrat to nejvhodnější z hlediska funkce, estetiky i ceny. Samozřejmostí je použití lokální anestezie a bezbolestnost ošetření.

Fixní protetické práce

Onlay

Onlay neboli „částečná korunka“ je využívána tam, kde nelze kvalitně zub rekonstruovat jiným šetrnějším způsobem (například výplní). Je možné jí zhotovit z fotokompozitního materiálu i z dentální keramiky. Umožňuje rekonstruovat tvar zubu, ale také zvýší jeho mechanickou odolnost. Velmi často je využívána po endodontickém ošetření. Pracovní postup: Celé ošetření je provedeno po aplikaci lokální anestezie, tím je zaručena bezbolestnost výkonu. Následuje pečlivé odstranění všech infikovaných tkání zubu a úprava tvaru zubu, která je šetrnější než u klasické korunky, tak aby bylo možné celou situaci otisknout a onlay zhotovit ve spolupráci se zubní laboratoří. V následující návštěvě je na zub nafixována. Celé ošetření je prováděno s použitím zvětšovací techniky, jako jsou lupové brýle nebo operační mikroskop, tím je zaručena maximální kvalita ošetření a co nejmenší invazivita (odstraní se jen nezbytné minimum zubní tkáně). V současné době je možnost i ošetření v jedné návštěvě pomocí technologie CEREC.

Korunky a můstky

Korunky

Korunka je umělý plášť ošetřovaného zubu. Svým tvarem a barvou věrně napodobuje původní zub. Je možné ji zhotovit z dentální slitiny kovu, jehož největší nevýhodou je stříbrná barva a nevyhovující estetika, kombinací kovu a keramiky i čistě z dentální keramiky. Zhotovení  korunek je indikováno v těch případech, kdy zub nelze kvalitně rekonstruovat jiným šetrnějším způsobem (například výplní nebo onlayí). Korunkami se dají v určitých případech řešit větší korekce tvaru, postavení a barvy zubů.

Pracovní postup: Celé ošetření je provedeno po aplikaci lokální anestezie, tím je zaručena bezbolestnost výkonu. Následuje pečlivé odstranění všech infikovaných tkání zubu a úprava tvaru zubu, tak aby bylo možné celou situaci otisknout a korunku zhotovit ve spolupráci se zubní laboratoří. V následující návštěvě je na zub nafixována. Celé ošetření je prováděno s použitím zvětšovací techniky, jako jsou lupové brýle nebo operační mikroskop, tím je zaručena maximální kvalita ošetření a co nejmenší invazivita (odstraní se jen nezbytné minimum zubní tkáně). V současné době je možnost i ošetření v jedné návštěvě pomocí technologie CEREC.

Můstek

Můstek nahrazuje ztracený zub, zuby nebo zuby spojuje. K jeho zhotovení je nutné obrousit nejméně dva zuby sousedící s mezerou po ztraceném zubu. Na obroušené zuby se zhotoví korunky, které jsou spojené pomocí tzv. mezičlenu (nahrazovaného zubu). Můstky byly dříve často užívány, dnes jsou ztracené zuby většinou nahrazovány pomocí zubních implantátů, kdy odpadá nutnost broušení sousedních zubů a jejich nevratné poškození. Můstek představuje účinnou variantu ošetření, pokud jsou již sousední zuby nabroušené nebo v místě nahrazovaného zubu není dostatek místa pro implantát.

Ošetření vyžaduje 2 návštěvy, kdy jsou nejprve potřebné zuby obroušeny, situace otisknuta, můstek vyroben ve spolupráci se zubní laboratoří a v další návštěvě je do úst nafixován. Celé ošetření je prováděno s použitím zvětšovací techniky, jako jsou lupové brýle nebo operační mikroskop, tím je zaručena maximální kvalita ošetření a co nejmenší invazivita (odstraní se jen nezbytné minimum zubní tkáně). V současné době je možnost i ošetření v jedné návštěvě pomocí technologie CEREC.

Fasety

Fasety jsou elegantním řešením pro korekci estetických anomálií v předním úseku chrupu, jako jsou mezery, tvarové změny, barevné defekty. Moderní metody umožňují zhotovit fasety i bez nutnosti zub na fasetu brousit. Pokud je určitá příprava nutná, je odstraněno jen nezbytné množství skloviny a zásah do struktury zubu je zcela minimální. Celé ošetření je prováděno s použitím zvětšovací techniky, jako jsou lupové brýle nebo operační mikroskop, tím je zaručena maximální kvalita ošetření a co nejmenší invazivita (odstraní se jen nezbytné minimum zubní tkáně).

Snímatelné náhrady

Snímatelné náhrady zhotovujeme, dojde-li ke ztrátě velkého množství zubů, nebo jsou-li zbylé zuby natolik poškozeny, že nemohou nést fixní práci. Nabízíme širokou škálu snímatelných náhrad, od jednoduchých plastových náhrad, přes kovové skelety, až po vysoce sofistikované náhrady, které nezasahují na patro, podporují a dlahují zbylé zuby, výborně drží, a jsou velmi estetické. V případě kompletní ztráty chrupu zhotovujeme celkové snímatelné protézy.

Sportovní chrániče

Nabízíme možnost zhotovení sportovních chráničů zubů z různých materiálů a v různých barevných provedeních pro všechny typy sportu.

Dentoalveolární chirurgie

Poskytujeme služby v široké škále oboru chirurgie měkkých i tvrdých tkání dutiny ústní, jako jsou jednoduché a komplikované extrakce zubů, včetně zubů moudrosti. Odstranění lézí měkkých tkání (epulis, fibrom,…) a jejich histologické vyšetření nebo výkony předprotetické chirurgie. Nabízíme i služby dentální implantologie. Veškeré zákroky probíhají v důkladné lokální anestezii a za použití moderního chirurgického vybavení a jsou bezbolestné.

Implantologie

Zubní implantáty nahrazují kořeny zubů a po pečlivé analýze se drobným chirurgickým zákrokem zavádějí do dolní či horní čelistní kosti na místo ztraceného zubu. Nahrazujeme jimi jeden či více ztracených zubů i všechny zuby bezzubé čelisti. Ošetření zubními implantáty šetří okolní zuby, protože pro náhradu chybějícího zubu není potřeba zuby vedle mezery obrousit. Na zavedený a začleněný zubní implantát se následně ukotví protetická práce, (korunka, můstek, ...) a tím je ztracený zub (nebo zuby) funkčně i esteticky nahrazen. Dají se také využít k upevnění snímatelných náhrad a zlepšení jejich stability. V případě nedostatku kostní tkáně pro zavedení implantátu jsme schopní zajistit augmentační výkony pro její doplnění.

Pracovní postup: Celé ošetření je provedeno po aplikaci lokální anestezie, tím je zaručena bezbolestnost výkonu. Následuje příprava operačního pole a přesné zavedení implantátu na určené místo přímo do kosti čelisti. Tento drobný chirurgický zákrok trvá kolem 30 minut. Po zákroku odchází pacient domů. V následujících návštěvách se zhotovuje zvolená protetická práce. V současné době je možné v indikovaných případech provést extrakci zubu, implantaci a zhotovení provizorní korunky v jedné návštěvě.

Záruka

Léčebné úkony u stomatologa se rozdělují na stomatologické výrobky a stomatologické výkony.

Stomatologickými výrobky se rozumí protetické práce (korunky, můstky, inlay, onlay, overlay, protézy), na ně je stanovena zákonná záruční doba 24 měsíců podle obecně závazných právních předpisů, přesné znění záručních podmínek je k dispozici na recepci.

Stomatologickými výkony se rozumí zubní výplně, ošetření zubních kanálků, operační výkony a další. Z pohledu zákona je na ně nahlíženo jako na léčebný výkon a není stanovena žádná zákonná záruka. Tento fakt vychází ze skutečnosti, že nikdy nelze přesně odhadnout všechny eventuality, které mohou ovlivnit výsledek ošetření provedený na živém organismu, tedy úspešnost či neúspěšnost v krátkodobém a dlouhodobém horizontu je založena na pravděpodobnosti. Díky nejmodernějším technologickým postupům a materiálům jsme našim pacientům schopni nabídnout exklusivní 3 letý záruční program i na zubní výplně a primární ošetření kořenových kanálků. Pro poskytnutí záruky je nutné se přihlásit k záručnímu programu, přesné znění je k dispozici na recepci.